top of page
Transformeren samen

Holistisch Transformatie Coaching sessie

Persoonlijke groei en balans met een geïntegreerde aanpak voor jouw unieke reis.

  • 2 uur
  • 185 euro
  • Dobber 5A Obdam|Dobber 9 1713GK Obdam

Beschrijving van de dienst

Structuur van de Sessie Een typische transformatie coaching sessie bestaat uit verschillende fasen die zorgen voor een gestructureerde en effectieve aanpak: Intake en Verkenning Duur: 15-20 minuten Doel: In deze eerste fase bespreken we jouw huidige situatie, uitdagingen en doelen. Dit helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen van waar je nu staat en wat je wilt bereiken. Activiteiten: Open gesprek, vragenlijst en doelbepaling. Ontdekking en Analyse Duur: 20-30 minuten Doel: We gaan dieper in op de onderliggende oorzaken van je uitdagingen en belemmeringen. Dit omvat het identificeren van patronen, overtuigingen en gedragingen die je tegenhouden. Activiteiten: Reflectieve vragen, zelfonderzoek, en analyse van patronen. Creatie van Actieplannen Duur: 20-30 minuten Doel: Samen ontwikkelen we concrete en haalbare actieplannen om je doelen te bereiken. Deze plannen zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan jouw tempo en behoeften. Activiteiten: Actieplan ontwikkeling, prioritering van doelen en strategieën. Implementatie en Wijsheid Duur: 15-20 minuten Doel: Je gaat aan de slag met de actieplannen onder begeleiding van je coach. Regelmatige sessies zorgen ervoor dat je voortgang gemonitord wordt, bijgestuurd kan worden en nieuwe inzichten geïntegreerd worden. Activiteiten: Voortgangscontrole, bijsturing, integratie van nieuwe inzichten. Technieken en Methoden Tijdens de sessies maken we gebruik van verschillende technieken en methodes om je te ondersteunen, waaronder: Mindfulness en Meditatie: Om je te helpen kalmte en helderheid te vinden in je gedachten en emoties. Ademwerk: Voor het reguleren van emoties en het loslaten van opgebouwde spanning. Systeemwerk: Om inzicht te krijgen in de dynamieken van je relaties en omgeving, en om deze te transformeren. De Zeven Bestaanslagen: Een diepgaande analyse van je fysieke, mentale, emotionele en spirituele staat om blokkades te identificeren en te transformeren. Voordelen van Transformatie Coaching De voordelen van transformatie coaching zijn talrijk en omvatten onder andere: Verhoogd zelfbewustzijn: Door diepgaand zelfonderzoek en reflectie. Duidelijkheid in doelen: Helderheid over wat je echt wilt bereiken in je leven. Verbeterde emotionele regulatie: Door middel van ademwerk en mindfulness. Sterkere relaties: Door inzicht in systeemdynamieken. Grotere veerkracht en zelfvertrouwen: Door het overwinnen van obstakels en het bereiken van doelen.


Contactgegevens

  • Dobber 5A, Obdam, Netherlands

  • Dobber 9, 1713 GK Obdam, Netherlands


bottom of page